Przejdź do treści

O projekcie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jest jednym z pięciu realizatorów w Polsce „Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa”. Projekt „Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w makroregionie wschodnim” obejmuje działaniem makroregion wschodni, tj. województwo lubelskie i podlaskie.

Zadbaj o swój kręgosłup

W dzisiejszym „Kurierze Lubelskim” znajduje się zaproszenie do projektu profilaktycznego realizowanego przez nasz szpital. Osoby pracujące, które odczuwają dolegliwości bólowe kręgosłupa, mogą wziąć udział w badaniach przesiewowych…

Rozpoczęcie projektu

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie w maju 2020 r. rozpoczął realizację projektu profilaktycznego z zakresu przewlekłych bólów kręgosłupa. Osoby pracujące, odczuwające dolegliwości bólowe mogą wypełnić on-line kwestionariusze…

Kwestionariusze

Wypełnij poniższe kwestionariusze przesiewowe aby dowiedzieć się czy możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia w projekcie.

Wypełnij kwestinariusze