Przejdź do treści

Objawy i przebieg

Ból kręgosłupa może być bólem miejscowym lub rozlewającym się. Może promieniować wzdłuż kończyny dolnej lub górnej.

Większy ból nie musi wcale oznaczać większego uszkodzenia kręgosłupa. Dwie osoby z takim samym urazem mogą odczuwać różny poziom bólu. Na poziom bólu mają wpływ takie czynniki jak:

  • poziom stresu i styl radzenia sobie z nim,
  • okoliczności w jakich pojawił się ból,
  • obawa o swoje zdrowie,
  • lęk przed ponownym „uszkodzeniem” kręgosłupa.

Większość epizodów bólów kręgosłupa jest krótkotrwałych i ustępuje samoistnie z niewielkimi lub żadnymi konsekwencjami w przeciągu 6 tygodni. Natomiast nawroty są bardzo częste i mogą prowadzić do bólu przewlekłego trwającego powyżej 3 miesięcy.

Jeśli oprócz bólu kręgosłupa obserwujemy inne objawy, np.:

  • zaburzenia w oddawaniu moczu lub stolca,
  • mrowienie i zaburzenia czucia w okolicy krocza,
  • drętwienie lub osłabienie siły mięśniowej kończyn górnych lub dolnych,
  • gorączka.

powinniśmy skonsultować się z lekarzem.