Przejdź do treści

Jak zgłosić zakład pracy do udziału w projekcie

Do programu będą włączani pracodawcy, wytypowani przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy oraz bezpośrednio zgłaszający się do SPSK Nr 4 w Lublinie. Wsparciem objętych zostanie 1425 pracowników.

Pracodawcy muszą uświadomić sobie istotę problemu, bowiem zespoły bólowe kręgosłupa zaczynają być uznawane za chorobę społeczną, a w kontekście prognoz demograficznych dotyczących starzenia się społeczeństwa można spodziewać się epidemii chorób układu ruchu. Zachorowalność na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej kształtuje się na poziomie 14,6% i jest to drugi wynik (po ciąży, porodzie i połogu) na liście chorób powodujących absencję chorobową. Ma to z kolei realny wpływ na zdolność pracownika do pracy, produktywność oraz udział w rynku pracy. Przeciwdziałanie bólom kręgosłupa będzie możliwe poprzez odpowiednią profilaktykę, ewentualne szybkie wykrycie choroby i włączenie skutecznego leczenia, by pracownicy mogli zachować aktywność (nie tylko zawodową) na długie lata. W tym kontekście podejście pracodawców jest kluczowe dla istoty sprawy.

Jak zgłosić zakład pracy do udziału w projekcie

  • Jeśli pracodawca będzie chciał przebadać swoich pracowników oraz umożliwić im bezpłatny udział w warsztatach rehabilitacji ruchowej, powinien skontaktować się z biurem projektu pod numerem telefonu 81 72 44 801 lub napisać na adres e-mail: kregoslup@spsk4.lublin.pl.
  • Pracodawca powinien podać informacje z jaką poradnią medycyny pracy ma podpisaną umowę na przeprowadzanie badań profilaktycznych. Szpital włączy poradnię do projektu.
  • Pracodawca może zgłosić dowolną liczbę osób.
  • Do zakładu pracy przekazane zostaną kwestionariusze przesiewowe dla pracowników. Pracodawca powinien udostępnić ankiety pracownikom, a następnie wypełnione przekazać do SPSK 4.
  • Po analizie kwestionariuszy, SPSK 4 poinformuje pracodawcę ile osób z danego zakładu pracy spełniło kryteria udziału w projekcie.
  • Pracownicy biura projektu będą kontaktować się z poszczególnymi osobami, by poinformować je o możliwości udziału w projekcie.