Przejdź do treści

Działania w projekcie

W ramach projektu przewidziano następujące działania, obejmujące zarówno pracowników – pacjentów, personel medyczny poradni medycyny pracy, pracodawców i ogół społeczeństwa:

Działania edukacyjne dla personelu medycznego poradni medycyny pracy

  • szkolenia stacjonarne (6 h lekcyjnych) i e-learningowe z zakresu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa – (4 grupy 20-osobowe),
  • badania przesiewowe prowadzone wśród pracowników z zakładów pracy, które zgłosiły się do projektu (1425 osób).

Działania edukacyjno-informacyjne dla pracodawców, pracowników i ogółu społeczeństwa

  • strona www poświęcona projektowi z praktycznymi informacjami poradnikowymi i instruktażowymi (filmy z zestawem ćwiczeń dla pacjentów),
  • konferencje edukacyjne (2 gr. x 100 osób) dotyczące znaczenia profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa i wpływu na jakość pracy oraz prezentezim i absenteizm (wykłady połączone z rozmowami stolikowymi, podczas których będzie można zasięgnąć opinii specjalisty, np. lekarza, pracownika ZUS),
  • dystrybucja materiałów informacyjnych wśród pracodawców, poradni medycyny pracy, instytucji publicznych (np. ZUS).

Świadczenia zdrowotne

  • wizyty u lekarza medycyny pracy, który podejmie decyzję co do udziału pracownika w projekcie,
  • warsztaty rehabilitacji ruchowej dla pacjentów (4 h zegarowe: 1 h – porada edukacyjna, 3 h – ćwiczenia z rehabilitacji ruchowej usprawniające) – realizowane dwukrotnie (drugi raz po upływie trzech miesięcy-warsztaty przypominające – 3 h),
  • badania lekarskie (OB, CRP, morfologia, RTG AP i boczne kręgosłupa, RTG miednicy).