Przejdź do treści

Konferencje edukacyjne

Dla pracodawców (osób zarządzających/specjalistów BHP/pracowników działu kadr i innych) zaplanowano 2 konferencje edukacyjne (2 gr. po 100 osób), dotyczące znaczenia profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa i wpływu na jakość pracy oraz prezenteizm i absenteizm w pracy. Spotkanie będzie miało charakter mieszany: część wykładowa + rozmowy stolikowe (indywidualne rozmowy z zaproszonymi ekspertami, np. lekarzem, specjalistą z ZUS etc.).

W związku z trwającą epidemią COVID-19 i nałożonymi restrykcjami, organizacja konferencji edukacyjnych została wstrzymana. Prace zostaną wznowione w możliwie szybkim terminie po ustabilizowaniu się sytuacji i zniesieniu wprowadzonych obostrzeń.